Zarząd KOK

Prezes: Zbigniew Żurek

Wiceprezes: Dorota Zawadzka

Sekretarz: Barbara Pregler

Skarbnik: Mirosław Grzyb

Członkowie: Artur Pałucki

 

Komisja Rewizyjna KOK

Przewodniczący: Włodzimierz Cichocki

Członkowie: Dorota Merta, Zenon Rzońca